Φροντίστε τα ρούχα σας!

Για να διατηρήσετε την αρχική τους εμφάνιση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πλύσης.

Αυτός ο πίνακας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βασικά σύμβολα που εμφανίζονται στις ετικέτες.